Grafoplast Josic - Štamparija Novi Sad

DŽEPNI KALENDARI

dzepni kalendari

Džepni kalendari formata 85 x 55 mm

Obostrani kolor

Ćoškirani

Plastificirani mat ili sjajno