Grafoplast Josic - Štamparija Novi Sad

ZIDNI KALENDARI

KALENDAR KALENDARIJUM FOTOGRAFIJA

Sedmolisni zidni kalendari

Format: 31 x 46,5 cm

Povez spiralom

Cena po komadu:

161,00 din + PDV –  za naručenih 500 kalendara

195,00 din + PDV –  za naručenih 300 kalendara

275,00 din + PDV –  za naručenih 200 kalendara

 

zidni kalendarI 2018