AMBALAŽA

posted in: AMBALAŽA | 0

AMBALAŽA

Kartonska ambalaža zauzima vodeću ulogu u svetu ambalaže. Kako se svest našeg društva pomera u smeru održivog razvoja i brige o našoj planeti, industrija je primorana da ponovo razmotri značaj ambalaže u okviru novog okruženja koji od te industrije zahteva ekonomična i ujedno ekološka rešenja. Sada, više nego ikada ranije, rastu naše potrebe za ekološkim rešenjima ambalaže i univerzalnim dizajnom pakovanja. Veoma je važno da sadašnji društveni sistem zasnovana na masovnoj proizvodnji, upotrebi i bacanju zamenimo za društveni sistem koji bi bio zasnovan na reciklaži i ponovnoj upotrebi. Industrija ambalaže i pakovanja već je angažovana na uveđenju ovih društvenih pojava. Veoma je važno da svi mali proizvođači takođe usvoje nove navike poslovanja koje bi uključivale recikliranu ambalažu ili ambalažu od recikliranih materijala. Papirna ambalaža u potpunosti zadovoljava nove trendove jer čak i ona ambalaža koja nije napravljena od recikliranih materijala, pametnim skaladištenjem nakon upotrebe ulazi u lanac recikliranja  i ponovne upotrebe.

AMBALAŽA – KUTIJE ZA KAČENJE

kutije sa kačaljkom ambalaža kartonska papirnaambalažakutija ŠTANCNA ambalaža

Kutije za pakovanje proizvoda sa kukicom za kačenje.
Model sa jednim lepljenjem sa strane ili u dnu kutije

AMBALAŽA – SAMOSLOŽIVA KUTIJA

kutija mikroval-01-01kutija mikroval-02-01kutija samosloživo dno mikroval ambalaža

Samosloživa kutija.
Štampa u koloru na 130 gr kunsdruku kaširanom na mikroval.
Sa jednim lepljenjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply